Mittaa ja tallenna äänenvoimakkuutta video- ja audiomuodossa

SmarterNoise - älykkäämpi melumittari

SmarterNoise Pro nyt saatavilla

SmarterNoise on äänentasonmittaus-applikaatio, jonka monet näppärät lisätoiminnot tekevät siitä ainutlaatuisen ja aiempia monikäyttöisemmän. SmarterNoise mittaa äänentasoa sekä audio- että videotiloissa, tallentaa sekä audio- että videotiedostoja ja lisäksi kiinnittää huomiosi terveysriskeihin jotka voivat liittyä melulle altistumiseen. SmarterNoisessa on kameratoiminto, gps-paikannin ja tulosten helppo jakaminen, kaikki tämä käytössäsi ilmaiseksi. Tallennearkiston avulla voit palata video- ja audiotiedostoihin jotka olet tallentanut puhelimeesi. SmarterNoise vie äänentason mittauksen uudelle tasolle.

SmarterNoisen näppärät ikonit reagoivat mitattuun äänentasoon, perustuen ajanmukaisiin tutkimuksiin melun haittavaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Nykyiset tutkimukset ovat lähes poikkeuksetta yksimielisiä siitä, että jatkuva ympäristömelu on haitallista terveydelle ja yleiselle hyvinvoinnille. SmarterNoisen ikonit opastavat vertaamaan mittaamiasi äänentasoja tutkimusten olettamiin melutason riskiarvoihin. Ikonien avulla näet helposti, millaisia haittavaikutuksia kuulolle, kognitiivisille taidoille ja yleiselle terveydelle erilaiset melutasot voivat aiheuttaa. Maailmanlaajuisesti tietoisuus melun haitallisuudesta lisääntyy jatkuvasti ja sen oletetaan olevan moninainen riskitekijä sekä terveydelle että hyvinvoinnille, erityisesti meluisissa kaupunkiympäristöissä.

Lue englanninkielinen arvostelu

Ominaisuudet

Äänentason mittaus video-tilassa
Äänentason mittaus audio-tilassa
Kameran ruuduntallennus
Video- ja audio-tallennus
HD- ja VGA-resoluutio
Kolme videotallennuksen laatuasetusta
Mittauksen nollaus
Tallennettujen mittausten arkisto
Tallennettujen tiedostojen jako
Kalibraatio
Älykkäät ikonit
Paikannus, osoite
Aika ja päivämäärä
10 ja 60 sekunnin keskiarvoinen äänentaso (LAeq)
Maksimi ja minimi desibeli-tasot
Äänentason mittaus ja tallennus sovelluksen ollessa taustalla

Videot

Jos haluat nähdä lisää videonäytteitä, klikkaa tästä.

Melun vaarat

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan melu on toiseksi merkittävin ympäristöhaittatekijä terveyden kannalta, heti ilmanlaadun jälkeen. Vaikka tietoisuus elinympäristön merkityksestä terveydelle on jatkuvasti lisääntynyt, melun aiheuttaman rasitteen suuruutta ei vielä toistaiseksi ole täysin ymmärretty. Erityisesti ihmiset jotka elävät kaupunkiympäristössä ovat melun ympäröimiä päivin ja öin, kotioloissa ja työympäristöissä. Melusaaste on vuosien myötä lisääntynyt liikennemäärien kasvun, lentoliikenteen lisääntymisen, kaupungistumisen ja teolliselle melulle altistumisen myötä. Koska kysymys ympäristömelusta ja sen haitta-vaikutuksista on monitahoinen, kehitimme SmarterNoise:n jotta asiaa olisi helpompi lähestyä.