Mät och spela in ljudnivå i audio- och videoform

SmarterNoise - den smartare ljudnivåmätaren

SmarterNoise Pro nu nerladdbar

SmarterNoise mäter ljudnivåer i video- och audioformat, bandar in video och ljud, samt informerar dig dessutom om riskerna med att utsättas för buller. SmarterNoise innehåller även en kamerafunktion, gps-positionering och behändig fildelning, allt gratis. Från arkivet kan du lätt se över dina sparade video- och audiofiler, som du har bandat in med din telefon. Med SmarterNoise lyfter du ljudmätning till en aldrig tidigare upplevd nivå.

SmarterNoise innehåller smarta symboler som reagerar på de uppmätta bullernivåerna. Symbolerna baserar sig på aktuella undersökningsresultat om hur människan påverkas av miljöbuller. Med hjälp av symbolerna förstår du lätt hur din hörsel, kognitiva förmåga och välbefinnande påverkas under olika ljudnivåer av buller. Medvetenheten av mijlöbuller tilltar och betraktas i dagens läge som en mångfacetterad riskfaktor för välbefinnandet och hälsan i synnerhet i bullriga stadsmiljöer.

Läs en engelskspråkig recension

Egenskaper

Ljudnivåmätning i video-läge
Ljudnivåmätning i audio-läge
Kamera-snapshot
Video- och audioinspelning
HD och VGA-videoresolution
Tre videokvalitets-inställningar
Omstart av mätning
Archive för sparade mätningar
Delning av sparade filer
Kalibration
Intelligenta ikoner
Platsdata, adress
Tid och datum
10 och 60 sekunds ljudnivå-medelvärde (LAeq)
Maximum och minimum decibelvärde
Audio-mätning och inspelning då applikationen är i bakgrunden

Video

För att se fler exempel-videoklipp, klicka här.

Risker med buller

Enligt WHO:s undersökningar är buller den andra viktigaste miljö-orsaken till hälsoproblem efter luftförorening. Medan miljömedvetenhet i allmänhet har ökat har den omfattande bördan från buller ännu inte uppmärksammats. Människor i stadsmiljö utsätts för buller under dag och natt, hemma och på jobbet. Bullret har ökat på grund av omfattande trafik, urbanisering och industriell utveckling. På grund av det komplicerade och frekventa problemet med vardagligt buller utvecklade vi SmarterNoise för att människor ska förstå buller bättre.